De moderne mens ontstond ongeveer tweehonderdduizend jaar geleden in wat nu Oost-Afrika is. Zijn bevolkingsontwikkeling verliep tergend traag, in niets te vergelijken met de woekerende snelheid waarmee we nu de aarde overrompelen. Vijftigduizend jaar geleden waren er naar schatting tienduizend moderne mensen – dat is wat je vandaag in een concertzaal propt voor een supervedette. Vanaf toen begon de mens aan de verovering van de rest van de wereld, via het Midden-Oosten. De kaap van de honderdduizend werd zo’n vijfendertigduizend jaar geleden gerond, in de periode dat wij onze (waarschijnlijk) laatste verwant, de Europese neanderthaler, al dan niet actief in de vernieling werkten.
De explosieve stijging van het aantal mensen, die een epidemisch karakter heeft, is van heel recente datum.