De vernieuwingen die in de pijplijn zitten zijn niet alleen maar coole ideeën. Ze zijn de bijproducten van een overkoepelende historische ontwikkeling die wel de nieuwe Renaissance en het tweede machinetijdperk wordt genoemd. Waar het eerste machinetijdperk, dat voortkwam uit de industriële revolutie, werd aangedreven door energie, wordt het tweede machinetijdperk aangedreven door dat andere anti-entropische hulpmiddel, informatie. Het tweede machinetijdperk is revolutionair veelbelovend doordat ‘aangejaagd’ gebruik van informatie elke andere technologie kan sturen, en ook door exponentiële verbeteringen van informatietechnologieën zelf, zoals computerkracht en genomica.

Een reactie achterlaten