De Verenigde Staten zijn religieuzer dan de andere westerse landen, maar presteren slechter qua geluk en welzijn, met hogere percentages moord, gevangenschap, abortus, seksueel overdraagbare ziekte, kindersterfte, overgewicht, middelmatig onderwijs en vroegtijdig overlijden. Hetzelfde geldt voor de vijftig Amerikaanse staten onderling, hoe religieuzer een staat, des te minder het leven van hun burgers functioneert. Er zijn waarschijnlijk allerlei oorzaken en effecten, maar het is plausibel dat secularisme in democratische landen leidt tot humanisme, waardoor mensen zich afkeren van gebed, doctrine en kerkelijk gezag en meer geneigd zijn tot practisch beleid waardoor zij en hun medeburgers beter af zijn.

Een reactie achterlaten