Voor wie denkt dat ik een karikatuur schets van Nietzsches Übermensch, volgen hier enkele citaten:

Ik verafschuw de vulgariteit van de man die zegt: ‘Wat goed is voor de ene man is goed voor een andere’; ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de andere niet’, (…) De hypothese is buitengewoon verachtelijk, het wordt als vanzelfsprekend aangenomen dat er een soort gelijkheid in waarde bestaat tussen mijn handelingen en de uwe.

Ik wijs niet verwijtend naar het kwaad en de pijn van het bestaan, maar koester juist de hoop dat het leven op een dag kwaadaardiger zal worden en voller zal zijn van lijden dan ooit tevoren.

Mannen moeten getraind worden om oorlog te voeren en vrouwen voor de ontspanning van de strijder. Al het andere is dwaasheid. (…) Gaat ge naar vrouwen? Vergeet uw zweep niet.

Er is een oorlogsverklaring van ‘hogere mannen’ tegen de massa nodig. (…) Er is een doctrine nodig die krachtig genoeg is om als opvoeder te fungeren; die de sterken sterker maakt en die verlammend en destructief is voor de lustelozen. De uitroeiing van de onzin die ‘moraliteit’ heet. (…) De uitroeiing van denigrerende rassen. (…) Heerschappij over de aarde als manier om een hogere soort voort te brengen.

Die nieuwe Partei des Lebens, die de meest verheven taal van allemaal op zich zou nemen, namelijk de hogere voortplanting van de mensheid, waaronder de genadeloze vernietiging van alles wat ontaard en parasitair is, zou dat overvloedige leven op aarde weer mogelijk maken waar de dionysische staat weer uit zou voortkomen.

Een reactie achterlaten