Vorige maandag 8 mei vierden we de bevrijding van de nazidictatuur. Het was 78 jaar geleden dat de geallieerden Hitler en zijn bruine aanhang bedwongen. Voor rector Herman Van Goethem (Universiteit Antwerpen) en viroloog Marc Van Ranst (KU-Leuven) leek dit een goede reden om van deze datum een officiële Dag van de Democratie te maken, want wij werden verlost van een demonische dwingeland die onze rechtstaat wilde vernietigen, wij herwonnen onze vrijheid. Gemakshalve vergeten deze link(s)e bollebozen dat op die dag een 10-tal landen in Oost-Europa helemaal niet bevrijd werd, integendeel, ze vielen tot eind jaren ’80 onder het gespierde communistische regime van de rood-despotische Sovjet-Unie. De ‘zuiveringen’ onder dictator Stalin kwamen op kruissnelheid, wie niet geëxecuteerd werd, vloog naar de Goelag Archipel – met de barre strafinstallaties in Siberië – een even wreedaardige barbarij als de naziconcentratiekampen. Marc Van Ranst, als harde fan van de marxistische PVDA, hoort dit niet zo graag, uit zijn Covid-retoriek wisten we al dat hij besmettelijk totalitaire trekjes vertoont. Van Goethem is in hetzelfde bedje ziek, hij schorste twee docenten die tijdens een relaxe babbel hun mening ventileerden over allochtonen met een beperkte beheersing van het Nederlands. Voor zulk personeel voorzag de democratisch gehandicapte rector meteen een ‘bijscholingstraject’.
Hoe ver zijn heropvoedingsinstituten dan nog van ons verwijderd? Ook voor de gevaarlijk door corona aangetaste patiënten zou er – tot heil van de volksgezondheid – een isolement op afgesloten locaties kunnen voorzien worden, in navolging van het genadeloze China. Wij trachten de onverholen maoïstische sympathieën van de grootviroloog door te trekken… wat een horror. Om maar te zeggen (ik ontleen de wijze woorden van VUB- professor Jonathan Holslag): een Dag van de Democratie verkrijg je niet gratis door lintjes door te knippen en erover te twitteren. Het veronderstelt principieel en prioritair opkomen voor het Vrije Woord, niet het slappe koketteren met hippe praatjes en willen behagen met een makke dosis woke verzinsels.

Om even te suggereren wat eventueel de verborgen agenda kan zijn van de valse smoelentrekkers Van Goethem en Van Ranst: zich afzetten tegen de totaal denkbeeldige gevaren van extreemrechts. Met ander woorden: Vlaams Belang beletten om een monsterscore te behalen in 2024. Ze zien de bui hangen, ze zoeken onderdak en dekking om hun eigen politiek-correcte winkel van het failliet te redden. Van deze links-perverse vijanden van onze vrije westerse maatschappij, verlos ons beste lezers én kiezers! Vlaanderen kan dit recht(s) trekken.

Maar 8 mei was wel een geactualiseerde dag van de bevrijding in Leuven.
Het loeiharde jolijtfestijn en het agressieve lawaai vielen immers stil, de studentenheisa en de academische feesthetze werden blijkbaar beëindigd. Gans de maand april, tot en met de eerste week van mei, werd er nog hard doorgegaan: overal podia met optredens, tot zelfs op het Sportkot, praesesverkiezingen die per se gedurende één week zeer luidruchtig moesten plaatsvinden, met inbegrip van een invasief totaalgebeuren op het Ladeuzeplein (pal in het centrum) dat 5 dagen lang werd ingepalmd door een dolle studentenkermis, inclusief gratis bier.
Wie sponsort deze puberale onzin?  De modale burger vraagt zich af: hoe is dit mogelijk op een kleine maand voor de examens?
Is de universiteit nu een kindertuin geworden? Dit lijkt op dwangmatig plezier, op halfdronken neppret, op een makkelijk alibi om de blok op afstand te houden.

Ik citeer een bron van op internet: een student kost de gemeenschap 17000 euro per jaar. Betalen wij dan royaal mee voor dit losgeslagen en infantiel entertainment? Ik gedraag me als een gezonde democraat, ik mag dit soort vragen stellen, ook mijn portemonnee wordt aangesproken en opengebroken.

De relatieve stilte heerst nu, op een paar nachtelijke (uit)braakgeluiden na. Ik blader door een lokale folder van de partij Vooruit, het politieke vehikel van onze smalle burgervader Mohamed Ridouani. Mister Mo & co werken voort aan de ontwikkeling van de… nachtcultuur.
U leest dit correct, de Leuvense sossen willen het brallen en lallen optillen tot een cultureel niveau. Gratis succes bij de fuivende studenten verzekerd, maar de pineut is de brave Leuvenaar die zijn stedelijke belastingen betaalt voor een opgefokt entertainment waar hij niet om gevraagd heeft. Zo verzuurt het zaakje verder en betalen wij de rekening in 2024 terug met een tegenstem.

Finaal zullen wij pas bevrijd zijn, in Leuven en elders in Vlaanderen, als wij resoluut willen en durven kiezen voor ons eigen bestuur, op een strikt democratische wijze. We zetten alle maatregelen met betrekking tot maakbaarheid van mens en maatschappij bewust aan de kant. We weren het beleid dat van in de verte (en steeds dichterbij) geïnspireerd wordt door collectivistische praktijken die ingefluisterd zijn langs de sluipwegen van het communisme. Laat ons inzetten op onze Vlaamse geschiedenis en traditie. Wij zijn fiere kinderen van de Verlichting, welvarende erfgenamen van het kapitalisme, bezitters van een vrije geest en we leerden van bij onze geboorte om ondernemingsgezind te zijn. Niemand moet ons hier de les komen spellen. Dat is de kern van onze democratie: directe deelname aan de macht. Wie volksvreemd is aan ons, mag graag weggestemd worden.

Laat zowel de dag als de nacht gerust van het storend gelul en de onnozele brulkul van toffe profs en hun kuddestudenten.
Wij vragen liever vandaag dan morgen die bevrijding van het progressieve lawijt.
Leve ons, het rustige volk, de gewone burgers.