Asa Hesjel dacht na over Hitler. Volgens Spinoza was Hitler deel van de Godheid, een bestaanswijze van de eeuwige substantie. Al zijn daden waren vooraf bepaald door eeuwige wetten. Zelfs als men Spinoza’s leer verwierp moest men toch nog erkennen dat Hitlers lichaam deel uitmaakte van de substantie van de zon, waar de aarde zich ooit van had losgemaakt. Elke moordzuchtige daad van Hitler was een functioneel onderdeel van het heelal. Als men consequent was moest men concluderen dat God slecht was, of dat lijden en sterven goed waren.