De Samaritanen in Nabloes, het andere ‘volk van Israël’

Ze hebben een dubbele nationaliteit en spreken vloeiend Arabisch en Hebreeuws. De kleine Samaritaanse gemeenschap in Nablus ziet zichzelf als de bewaarder van de “ware religie van de Israëlieten”. De leden steunen een tweestatenoplossing, maar distantiëren zich bewust van het conflict in het Midden-Oosten. Laura Overmeyer ging bij hen op bezoek.

De weg slingert steil de berg Gerizim op. Beneden, genesteld in het stoffige en heuvelachtige terrein, ligt Nablus – een Palestijnse stad, een politieke hotspot in het Israëlisch-Palestijnse conflict en millennia lang een centrum van menselijke cultuur. De Bijbel verwijst naar deze plaats als Sichem, het land van de aartsvader Jakob en zijn 12 zonen, van waaruit het volk Israël afstamt. Sommige van hun nakomelingen wonen nog steeds op Gerizim.

Hosni Cohen is een van de 12 Samaritaanse priesters en directeur van het kleine museum in Kiryat Luza, het Samaritaanse dorp. Hier ontvangt hij, gekleed in traditionele witte gewaden en een rode hoed, zijn gasten.

Hoeders van het Israëlitische geloof

“Het volk van Israël was verenigd toen ze uit Egypte naar het Heilige Land kwamen, maar rond 1000 voor Christus viel de alliantie uiteen. In het zuiden vormden de stammen van Juda en Benjamin het zuidelijke koninkrijk Juda met zijn hoofdstad van Jeruzalem. De overige stammen vormden het noordelijke koninkrijk Samaria met als hoofdstad Sichem.”

De Samaritanen beschouwen zichzelf als de laatste afstammelingen van dit noordelijke koninkrijk. Al meer dan 3000 jaar wonen ze in de directe omgeving van de berg Gerizim, die ze vereren als een heilige berg en een plaats van God.

“We noemen onszelf niet Samaritanen, maar eerder als ‘Shomroni’, de ‘Bewakers’. Dit komt omdat we de oorspronkelijke geboden van onze meester, Mozes, behouden”, legt Hosni Cohen uit.

Volgens de Samaritanen werd de religie van de Israëlieten veranderd door de Joden in ballingschap. De Samaritaanse Torah bestaat uitsluitend uit de vijf boeken van Mozes en is geschreven in het Oud Hebreeuws, een taal die elk lid van de gemeenschap van kinds af aan leert.

Hoewel de religieuze gemeenschap verschillende dingen gemeen heeft met het jodendom, zoals het houden van de Shabbat en de besnijdenis, benadrukken de Samaritanen liever de uniciteit en authenticiteit van hun tradities, waaraan alle leden van de gemeenschap zich moeten houden.

De belangrijkste reden hiervoor ligt in de constante bezorgdheid over het voortbestaan ​​van de gemeenschap. Eeuwen van godsdienstoorlogen en gedwongen bekeringen hebben de gemeenschap praktisch gedecimeerd. In 1918 waren er slechts 146 Samaritanen. Tegenwoordig loopt het aantal op tot iets minder dan 800, deels door de toename van huwelijken binnen de gemeenschap met niet-Samaritaanse vrouwen.

Een van de belangrijkste geboden voor Samaritanen is het houden van de Shabbat: de mannen bidden in de synagoge, terwijl de vrouwen thuis bidden. Interessant is dat de positie die de Samaritanen tijdens het gebed innemen vergelijkbaar is met die van de moslims

Het dilemma van identiteit

Ongeveer de helft van alle Samaritanen woont in Nablus, terwijl de andere helft in Holon bij Tel Aviv woont, waar in de jaren zeventig een tweede gemeenschap werd gevormd als gevolg van betere kansen op werk en een hogere levensstandaard in Israël. Het contact tussen de twee gemeenschappen is levendig, met leden die heen en weer reizen tussen de twee steden – je zou bijna kunnen zeggen tussen twee werelden – hun groenten kopen op de markt in Nablus en op hun vrije dagen naar Tel Aviv reizen om te ontspannen op het strand .

De Samaritanen in Nablus worden niet gehinderd door controleposten of de veiligheidsbarrière, aangezien ze het unieke voorrecht hebben om zowel Israëlisch als Palestijns staatsburgerschap te hebben. Yasser Arafat maakte de weg vrij voor dit initiatief en blijft tot op de dag van vandaag een zeer gewaardeerde figuur in Gerizim.

Leden van de Nablus-gemeenschap spreken Arabisch in hun dagelijks leven en hebben zich in veel opzichten aangepast aan hun voornamelijk islamitische Arabische omgeving. Ter vergelijking: de Samaritanen in Holon blijven afstand nemen van dit aspect van hun verleden, spreken Hebreeuws en handhaven een levensstijl die veel minder conservatief is dan hun broeders in Gerizim, waar het voor meisjes en jongens verboden is om voor het huwelijk met elkaar uit te gaan .

De Samaritanen zitten vast in een dilemma over hun identiteit. Ze bevinden zich letterlijk tussen beide kanten van een conflict dat niet alleen politiek, maar ook cultureel is. Ze beweren doelbewust af te zien van politieke aangelegenheden om geen van beide partijen te ergeren. “We voelen ons verbonden met de Joden, omdat onze religies vrij gelijkaardig zijn. Maar tegelijkertijd voelen we ons verbonden met de Palestijnen, aangezien we met hen leven en werken en onze kinderen naar hun school gaan”, legt Yaqub uit, die in Nablus.

Deze aanpak blijkt echter niet altijd succesvol in het vermijden van conflicten. “Veel joden houden ons voor Arabieren, aangezien we in Nablus wonen en Arabisch spreken, en ze behandelen ons dienovereenkomstig”, zegt Yaqub. “Ik word bijvoorbeeld altijd van top tot teen gefouilleerd op Ben Gurion Airport – net als de Palestijnen.” Evenzo bekijken de Palestijnen de Samaritanen soms met wantrouwen en zelfs vijandigheid.

Brug van vrede

Kiryat Luza is een neutrale ontmoetingsplaats voor alle partijen in het conflict, en “Café Paradise”, dat ook een supermarkt is, is het middelpunt. Israëlische soldaten slaan cola en sigaretten in; Palestijnen bezoeken de winkel omdat het de enige plaats in het conservatieve Nablus is waar alcohol wordt verkocht. Israëlische en buitenlandse toeristen kunnen worden gezien die cappuccino’s nippen en zijn blij wanneer een Samaritaan met een rode dop de winkel binnenkomt en het kleurrijke plaatje compleet maakt.

De Samaritanen zien zichzelf graag als bemiddelaar, als een brug tussen de Palestijnen en de Israëli’s. Hoewel ze officieel een tweestatenoplossing ondersteunen met Jeruzalem als gedeelde hoofdstad, werken ze niet actief aan het bereiken van dit doel. Ze hebben zich aangepast aan de huidige situatie.

Wasef, werkzaam in “Café Paradise”, vat het standpunt samen: “Het conflict tussen de Israëli’s en Palestijnen maakt deel uit van ons leven. We vinden het niet leuk, maar we zijn eraan gewend geraakt. En het heeft geen invloed op ons rechtstreeks; wij Samaritanen leven net zo veilig in Israël als in Palestina, en zo moet het blijven.”