Dat is ook de houding die Dr. Rana Dajani vandaag aanneemt. ‘De islam verlangt van ons om kennis te verwerven en de fenomenen rondom ons te onderzoeken,’ schrijft Dajani. ‘De islam vraagt ons te observeren, na te denken en hypotheses te formuleren om fenomenen te verklaren.’ Dajani vertelt haar studenten dat de Koran beschouwd moet worden als een gids waarop moslims zich kunnen baseren om te weten hoe ze hun leven moeten leiden en niet als een boek dat kan gebruikt worden om wetenschappelijke bevindingen te valideren. De wetenschap van haar kant houdt zich bezig met de ontdekking van hoe de wereld werkt. ‘Ik wil studenten leren om een rationele methodologie te ontwikkelen om de natuurlijke wereld te onderzoeken en om hun eigen opinies, hypothesen en theorieën te ontwikkelen en niet die van anderen te kopiëren. Dit wordt een oproep om nieuwe manieren van denken te ontwikkelen: een zoektocht naar kennis, wat een van de basisstellingen van de islam is. Als we in dat streven slagen, zullen we hebben bijgedragen aan de creatie van een generatie moslimwetenschappers die vrije denkers zijn geworden.