Het was geen toeval dat Hitler een duizendjarig rijk beloofde, een millenium van volmaaktheid, te vergelijken met het duizend jaar durende vrederijk dat in Openbaringen wordt beloofd vóór de terugkeer van het kwaad, de grote strijd tussen goed en kwaad, en de uiteindelijke overwinning van God op de satan. De hele beeldspraak van de partij en het regime van de nazi’s was zeer mystiek, doortrokken van religieuze, vaak christelijke, liturgische symboliek en het deed een beroep op een hogere wet, op een missie die was verordonneerd door het lot en was toevertrouwd aan de profeet Hitler.