De cijfers vertellen ons dat het aantal oorlogen, genocides en terroristische aanslagen de afgelopen twintig jaar zijn afgenomen – niet tot nul, maar wel flink.
Op dit moment leven er miljoenen mensen dankzij de burgeroorlogen en genociden die niet hebben plaatsgevonden, maar die wel zouden hebben plaatsgevonden als de wereld nog net zo was als in de jaren zestig, zeventig en tachtig. Er bestaat natuurlijk geen garantie dat de omstandigheden – democratie, welvaart, goed bestuur, vredestroepen, open economieën en de afname van de antimenselijke ideologieën – eeuwig zullen blijven bestaan. Maar het is ook niet aannemelijk dat ze van de ene dag op de andere zullen verdwijnen.